Tabulka - racionální funkce

Úloha číslo: 3082

Doplňte následující tabulku (rozmyslete si také, na jakých intervalech je výsledek platný). Poslední funkci vyjádřete rekurentně per partes v závislosti na \(\int \frac{1}{(x^2 + 1)^k} \, dx\).

\(f(x)\) \(F(x)\)
\(\frac{1}{x - \alpha}\)
\(\frac{1}{(x - \alpha)^k}\); \(k > 1\)
\(\frac{2x + p}{x^2 + px + q}\)
\(\frac{1}{x^2 + px + q}\); \(q > \frac{p^2}4\)
\(\frac{2x + p}{(x^2 + px + q)^k}\); \(k>1\)
\(\frac{1}{(x^2 + 1)^{k+1}}\); \(k \geq 1\)
 • Výsledek

  Pro jednoduchost zápisu vždy uvádime jen jednu primitivní funkci, tj. vynecháváme konstantu.

  \(f(x)\) \(F(x)\)
  \(\frac{1}{x - \alpha}\) \(\ln|x - \alpha|\)
  \(\frac{1}{(x - \alpha)^k}\); \(k > 1\) \(\frac{-1}{(k-1)(x - \alpha)^{k-1}}\)
  \(\frac{2x + p}{x^2 + px + q}\) \(\ln|x^2 + px + q|\)
  \(\frac{1}{x^2 + px + q}\); \(q > \frac{p^2}4\) \(\frac{1}{\sqrt t} \operatorname{arctg} ((x + p/2)/\sqrt t)\), kde \(t = q - p^2/4\)
  \(\frac{2x + p}{(x^2 + px + q)^k}\); \(k>1\) \(\frac{-1}{(k-1)(x^2 + px + q)^{k-1}}\)
  \(\frac{1}{(x^2 + 1)^{k+1}}\); \(k \geq 1\) \(\frac{1}{2k} \left(\frac{x}{(1+x^2)^k} + (2k-1) \int \frac{1}{(x^2 + 1)^k} \, dx \right)\)
Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze