Rekurentní formule

Úloha číslo: 3080

Vyjádřete následující integrály pomocí rekurentní formule. Nezapomeňte určit interval na kterém je výsledek platný.

  • Varianta 1

    \(\int \sin^n x \, dx\)

  • Varianta 2

    \(\int \cos^n x \, dx\)

  • Varianta 3

    \(\int e^x x^n \, dx\)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze