Integrace per partes

Úloha číslo: 3079

Spočtěte následující integrály. Nezapomeňte určit interval, na kterém je výsledek platný.

 • Varianta 1

  \(\int x \sin x \, dx\)

 • Varianta 2

  \(\int x^a \ln x \, dx\) (kde \(a > 0\))

 • Varianta 3

  \(\int \frac{x^2}{e^x} \, dx\)

 • Varianta 4

  \(\int e^x \sin x \, dx\)

 • Varianta 5

  \(\int \ln x \, dx\)

 • Varianta 6

  \(\int \arcsin x \, dx \)

 • Varianta 7

  \(\int \operatorname{arctg} x \, dx\)

 • Varianta 8

  \(\int \sqrt{1-x^2} \, dx\)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze