Jednoduché integrály

Úloha číslo: 3078

Spočtěte následující integrály a určete intervaly, na kterých je výsledek platný.

 • Varianta 1

  \(\int x^3 + 2x^2 + \frac x{17} \, dx\)

 • Varianta 2

  \( \int 18 e^x + 16 e^{8x} + \frac1x - 3\cos x \, dx \)

 • Varianta 3

  \(\int \sqrt{x^6} \, dx\)

 • Varianta 4

  \( \int \frac{(1-x)^3}{x\root 3 \of x} \, dx \)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze