Výpočet limit pomocí Taylorova polynomu

Úloha číslo: 3070

S pomocí Taylorova polynomu spočtěte následující limity:

 • Varianta 1

  \( \lim\limits_{x \to 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}2}}{x^4} \)

 • Varianta 2

  \(\lim\limits_{x \to 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{x^3}\)

 • Varianta 3

  \( \lim\limits_{x \to \infty} \root 6 \of {x^6 + x^5} - \root 6 \of {x^6 - x^5} \)

 • Varianta 4

  \(\lim\limits_{x \to \infty}\left(x - x^2 \ln\left(1 + \frac1x\right)\right)\)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze