Numerické výpočty (bez odhadu chyby)

Úloha číslo: 3068

Spočtěte pomocí Taylorova polynomu přibližně následující hodnoty (můžete vynechat odhad chyby):

 • Varianta 1

  \(\sin 0{,}1\)

 • Varianta 2

  \(\cos 0{,}1\)

 • Varianta 3

  \(\sqrt {0{,}98}\)

 • Varianta 4

  \(\root 3 \of 1729{,}03\)

 • Varianta 5

  \(e^{0{,}01}\)

 • Varianta 6

  \(\log 1{,}2\)

 • Varianta 7

  \(1{,}01^{8}\) 

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze