Taylorův polynom konkrétních funkcí

Úloha číslo: 3067

Napište Taylorův polynom v nule (stupně např. 5) pro následující funkce.

 • Varianta 1

  \(e^x\)

 • Varianta 2

  \(\ln(x+1)\)

 • Varianta 3

  \(\sin x\)

 • Varianta 4

  \(\cos x\)

 • Varianta 5

  \((1 + x)^a\)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze