Řady s parametrem v exponentu

Úloha číslo: 3059

Vyšetřete konvergenci řad v závislosti na parametru \(\alpha\in\mathbb R\).

 • Varianta 1

  \(\displaystyle \sum_{n=1}^{\infty}\frac1{n^\alpha} \)

 • Varianta 2

  \(\displaystyle \sum_{n=1}^{\infty}\frac1{n^\alpha\sqrt[n]{n}} \)

 • Varianta 3

  \(\displaystyle \sum_{n=1}^{\infty}n^{\alpha}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}) \)

 • Varianta 4

  \(\displaystyle \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{n+2}-\sqrt{n-2}}{n^\alpha} \)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze