Rostoucí funkce

Úloha číslo: 3039

Dokažte, že \((1+1/x)^x\) je rostoucí funkce (pro \(x \in \mathbb R^+\)).

  • Nápověda

    Poté, co funkci zderivujete, pokuste se nezápornost derivace odvodit z některého z předchozích příkladů.

Obtížnost: Středně těžká úloha
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze