Průběh funkce (bez konvexity)

Úloha číslo: 3035

Vyšetřete průběh následujících funkcí včetně určování asymptot a limit v krajních bodech definičního oboru (nemusíte vyšetřovat konvexitu funkce). Načrtněte jejich grafy.

 • Varianta 1

  \(\displaystyle f(x)=\sin(\sin(x))\)

 • Varianta 2

  \(\displaystyle f(x)=\sin(\pi \sin x)\)

 • Varianta 3

  \(\displaystyle f(x)=\frac{x}{\sin x}\) (u této varianty extrémy nejspíš neurčíte přesně, pokuste se alespoň odhadnout jejich polohu)

 • Varianta 4

  \(\displaystyle f(x)=2x^2(x - \sqrt{x^2 - 1})\)

 • Varianta 5

  \(\displaystyle f(x)=\sin \left( \frac{1}{|x| + 2/(3 \pi)}\right)\)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze