Určování extrémů.

Úloha číslo: 3033

Najděte

  • Varianta 1

    maximum funkce \(x^{1/x}\) na svém definičním oboru.

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze