Limity mocnin

Úloha číslo: 3026

Určete následující limity:

 • Varianta 1

  \( \displaystyle \lim_{x\to 0^+} x^x \)

 • Varianta 2

  \( \displaystyle \lim_{x\to 0^+}\left(\ln\frac1x\right)^x \)

 • Varianta 3

  \( \displaystyle \lim_{x\to 0} (e^x+x)^{\frac1x} \)

 • Varianta 4

  \( \displaystyle \lim_{x\to 0}(e^x-4x)^{\frac1x} \)

 • Varianta 5

  \( \displaystyle \lim_{x\to \infty}\left(1-\frac2x\right)^x \)

 • Varianta 6

  \( \displaystyle \lim_{x\to 0}(\cos x)^{\mathrm{cotg}\,^2 x} \)

 • Varianta 7

  \( \displaystyle \lim_{x\to 0} \left(\frac{\sin x}x\right)^{\frac1{x^2}} \)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze