Limity rozdílů

Úloha číslo: 3025

Určete následující limity:

 • Varianta 1

  \( \displaystyle \lim_{x\to \infty}\left(\operatorname{arctg} x - \frac1x\right) \)

 • Varianta 2

  \( \displaystyle \lim_{x\to 0} \left(\frac1{3x}-\frac1{\sin x}\right) \)

 • Varianta 3

  \( \displaystyle \lim_{x\to \infty} (x-\ln(x+1)) \)

 • Varianta 4

  \( \displaystyle \lim_{x\to 1} \left(\frac{m}{1-x^m}-\frac{n}{1-x^n}\right) \) pro parametry \(m,n\in \mathbb N\)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze