Limity součinů

Úloha číslo: 3024

Určete následující limity:

 • Varianta 1

  \( \displaystyle \lim_{x\to \infty} x\ln\left(1-\frac2x\right) \)

 • Varianta 2

  \( \displaystyle \lim_{x\to 0^+} x^n\ln(x) \)

 • Varianta 3

  \( \displaystyle \lim_{x\to \infty} x e^{-x^2} \)

 • Varianta 4

  \( \displaystyle \lim_{x\to \infty}x(e^\frac1x-1) \)

 • Varianta 5

  \( \displaystyle \lim_{x\to \infty} x\operatorname{arctg}\frac1x \)

 • Varianta 6

  \( \displaystyle \lim_{x\to \infty}x^2\arcsin\frac1x \)

 • Varianta 7

  \( \displaystyle \lim_{x\to 1^-} \ln x \ln(1-x) \)

 • Varianta 8

  \( \displaystyle \lim_{x\to 0^+} \sqrt{x} \ln\sqrt{x} \)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze