Aplikace derivací: nerovnosti

Úloha číslo: 3008

Dokažte následující nerovnosti:

 • Varianta 1

  \(e^x \geq x + 1\) pro všechna \(x \in \mathbb R\).

 • Varianta 2

  \(\ln(x) \leq x-1\) pro \(x \in (0, \infty)\).

 • Varianta 3

  \(x + 1 \geq e^{\frac{x}{1+x}}\) pro \(x \in (-1, \infty)\).

 • Varianta 4

  \(\sin x \leq x\) pro \(x \geq 0\).

 • Varianta 5

  \(\cos x \geq 1 - \frac{x^2}2\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze