mírně složitější derivace

Úloha číslo: 3002

Spočítejte derivace následujících funkcí v bodech ve kterých existují:

 • Varianta 1

  \[ \frac{2^x - 1}{3x}. \]

 • Varianta 2

  \[\hbox{arctg} (\ln x).\]

 • Varianta 3

  \[\arcsin(\sin x)) \]

 • Varianta 4

  Funkce \(f\) je zadaná předpisem:

  • \(f(x) = x^2 \sin \left(\frac{1}{x}\right)\) pro \(x \in (-\infty, 0) \cup (0, \infty)\),
  • \(f(0) = 0\).

Obtížnost: Středně těžká úloha
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze