jednoduché derivace

Úloha číslo: 3001

Spočítejte derivace následujících funkcí v bodech ve kterých existují:

 • Varianta 1

  \[ 5x^{2011} - x^3 - 2x + 1. \]

 • Varianta 2

  \[ \frac{(2x-3)^{12}}{x^2 - x - 1}. \]

 • Varianta 3

  \[ \frac{1 - \sqrt{5-2x}}{\sqrt{3x-8} + 2x} \]

 • Varianta 4

  \[ \frac{\cos(\sqrt{x^2 + 4}) + e^{2x}}{\ln x}. \]

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze