Derivace s funkcí v exponentu

Úloha číslo: 2999

Určete derivace funkcí

 • Varianta 1

  \( e^{\sqrt{x+1}} \)

 • Varianta 2

  \(xe^{\frac1x}+e^{-\sqrt x}\)

 • Varianta 3

  \( x^x\)

 • Varianta 4

  \( x^{\sqrt x}\)

 • Varianta 5

  \( x^{\frac1x}\)

 • Varianta 6

  \( x^{\ln x}\)

 • Varianta 7

  \(\displaystyle \left(\frac{x}{x+1}\right)^x \)

 • Varianta 8

  \( (x^2+1)^{\sin x} \)

 • Varianta 9

  \( (\sin x)^{\cos x} \)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze