Derivace goniom. a cyklom. funkcí

Úloha číslo: 2998

Určete derivace funkcí

 • Varianta 1

  \( \sqrt{\sin x} \)

 • Varianta 2

  \( \cos\sqrt{x-1} \)

 • Varianta 3

  \( \cos^3(2x) \)

 • Varianta 4

  \( \sin\sqrt{x+2}\)

 • Varianta 5

  \( \operatorname{arctg}\frac1x \)

 • Varianta 6

  \( \operatorname{arctg}{\sqrt x}\)

 • Varianta 7

  \(\displaystyle \arcsin\left(\frac{2x}{1+x^2}\right) \)

 • Varianta 8

  \( \operatorname{arctg}(x^2) \)

 • Varianta 9

  \(\displaystyle \arcsin\sqrt{\frac{x-1}{x+1}}\)

 • Varianta 10

  \(\displaystyle \operatorname{arctg}\left(\frac{x-1}{x+1}\right) \)

 • Varianta 11

  \( \ln(\cos x) \)

 • Varianta 12

  \( \ln\left(\operatorname{arctg} \sqrt{x}\right) \)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze