Inverzní funkce

Úloha číslo: 2997

Pomocí vztahu pro derivaci inverzní funkce zderivujte funkce

  • Varianta 1

    \( \sqrt[n]{x} \)

  • Varianta 2

    \( \arcsin{x} \)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze