Derivace podílů, odmocnin a logaritmů

Úloha číslo: 2996

Určete derivace funkcí

 • Varianta 1

  \(\displaystyle \frac{x-1}{x+1} \)

 • Varianta 2

  \(\displaystyle \frac2{(x^2-1)^3} \)

 • Varianta 3

  \(\displaystyle \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^2 \)

 • Varianta 4

  \(\displaystyle \sqrt{\frac{x+2}{x-1}} \)

 • Varianta 5

  \( \sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}} \)

 • Varianta 6

  \( \sqrt{1-\ln x} \)

 • Varianta 7

  \(\displaystyle \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) \)

 • Varianta 8

  \( \ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right) \)

 • Varianta 9

  \( x^2\sqrt{\ln x-1} \)

 • Varianta 10

  \( \ln(\ln(\ln x)) \)

 • Varianta 11

  \( \ln\left(1+e^{-x^2}\right) \)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze