Derivace podle definice

Úloha číslo: 2995

Podle definice určete derivace následujících funkcí.

 • Varianta 1

  \( x^k\) pro \(k\in \mathbb N\)

 • Varianta 2

  \(\frac1x\)

 • Varianta 3

  \(\sin x\)

 • Varianta 4

  \(e^x\)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze