Spojité dodefinování

Úloha číslo: 2965

Rozhodněte, zda je v bodě \(x=0\) možné spojitě dodefinovat následující funkce, které jsou na \(\mathbb R\setminus\{0\}\) dány předpisem:

 • Varianta 1

  \( f(x)=e^{|x|} \)

 • Varianta 2

  \(f(x)=\operatorname{arctg}\frac1{x^2}\)

 • Varianta 3

  \( f(x)=\frac{1-\cos x}{x^3} \)

 • Varianta 4

  \( f(x)=x^3\sin^2\frac1x \)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze