Limita složené funkce

Úloha číslo: 2961

Spočítejte limity

  • Varianta 1

    \(\displaystyle \lim_{x\to \infty}\sqrt{1+\frac{1}{x^2}} \)

  • Varianta 2

    \(\displaystyle \lim_{x\to 0}\frac{\log(1+\sin x)}{x} \)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze