Aplikace na konvergenci řad

Úloha číslo: 2960

Vyšetřete konvergenci řady

  • Varianta 1

    \(\displaystyle \sum_{n=1}^{\infty}\sin\left(\frac{1}{n}\right) \)

  • Varianta 2

    \(\displaystyle \sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\cos\left(\frac{1}{n}\right)\right)n^{\alpha} \) v závislosti na parametru \(\alpha\in\mathbb R\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze