Limity sevřených funkcí

Úloha číslo: 2959

Spočítejte limity

  • Varianta 1

    \(\displaystyle \lim_{x\to \infty}\frac{\log(1+2^x)}{x} \)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze