Limity s odmocninami a parametry

Úloha číslo: 2957

V závislosti na paramentrech \(m,n\in \mathbb N\) a \(a,b\in\mathbb R\) spočtěte limity:

 • Varianta 1

  \(\displaystyle \lim_{x\to 0} \frac{(1+mx)^n-(1+nx)^m}{x^2} \)

 • Varianta 2

  \(\displaystyle \lim_{x\to \infty} \sqrt{(x+a)(x+b)}-x \)

 • Varianta 3

  \(\displaystyle \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[n]{1 + x}-1}x \)

 • Varianta 4

  \(\displaystyle \lim_{x\to 1} \frac{\sqrt[m]{x}-1}{\sqrt[n]{x}-1} \)

 • Varianta 5

  \(\displaystyle \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[m]{1 + ax}-\sqrt[n]{1 + bx}}x \)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze