Limita součtu řady na okolí 1

Úloha číslo: 2955

Po pevné \(n\in\mathbb N\) spočítejte limitu \(\displaystyle \lim_{x\to 1}\frac{x+x^2+…+x^n-n}{x-1} \)

 • Řešení

  Můžeme použít \(n\)-krát větu o limitě součtu a dostaneme

  \( \lim_{x\to 1}\frac{x+x^2+…+x^n-n}{x-1} =\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)+(x^2-1)+…+(x^n-1)}{x-1}\\ = \lim_{x\to 1}\frac{x-1}{x-1}+ \lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x-1}+…+\lim_{x\to 1}\frac{x^n-1}{x-1} \).

  Pro \(j\in\{1{,}2,…,n\}\) můžeme použít vzoreček pro \(a^j-b^j\) a dostaneme

  \(\displaystyle \lim_{x\to 1}\frac{x^j-1}{x-1}=\lim_{x\to 1}(x^{j-1}+x^{j-2}+…+1)=j \).

  Proto je naše limita rovná

  \(\displaystyle \lim_{x\to 1}\frac{x+x^2+…+x^n-n}{x-1}=1+2+3+…+n=\frac{1}{2}n(n+1) \),

  kde jsme použili známý vzorec na součet prvních \(n\) přirozených čísel.

 • Výsledek

  Limita je rovna \(\frac{n(n+1)}2\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze