Racionální lomené funkce

Úloha číslo: 2953

Spočítejte limity

 • Varianta 1

  \(\displaystyle \lim_{x\to 1}\frac{x^2+2x-3}{x^2-1} \)

 • Varianta 2

  \(\displaystyle \lim_{x\to 1}\frac{x^3-3x+2}{x^4-4x+3} \)

 • Varianta 3

  \(\displaystyle \lim_{x\to 2}\frac{(x^2-x-2)^{20}}{(x^3-12x+16)^{10}} \)

 • Varianta 4

  \(\displaystyle \lim_{x\to 1^\pm}\frac{x^2-1}{x^3-x^2-x+1} \)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze