Leibnizovo kritérium

Úloha číslo: 2915

Zjistěte, zda následující řady konvergují absolutně, konvergují neabsolutně, nebo divergují.

 • Varianta 1

  \(\displaystyle \sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{2n + 3}} \)

 • Varianta 2

  \(\displaystyle \sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n}{n^3+1} \)

 • Varianta 3

  \(\displaystyle \sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[n]{n}} \)

 • Varianta 4

  \(\displaystyle \sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{\cos (n \pi)}{n-\ln n} \)

 • Varianta 5

  \(\displaystyle \sum\limits_{n=1}^{\infty} {\cos (n^2 \pi)}\left(\sqrt{n+11}-\sqrt{n+2} \right) \)

 • Varianta 6

  \(\displaystyle \sum\limits_{n=1}^{\infty} {(-1)^n}\left(\sqrt[n]{3}-1\right) \)

 • Varianta 7

  \(\displaystyle \sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\frac{n(n+1)}2}}{n}. \)

Obtížnost: Středně těžká úloha
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze