Odmocninové kritérium

Úloha číslo: 2910

Vyšetřete konvergenci následujících řad

 • Varianta 1

  \(\displaystyle \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n+1}{3n+2}\right)^n \).

 • Varianta 2

  \(\displaystyle \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n+1}{n^2+1}\right)^n \).

 • Varianta 3

  \(\displaystyle \sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{n^5}. \)

 • Varianta 4

  \(\displaystyle \sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{2^n}\ \).

 • Varianta 5

  \(\displaystyle \sum\limits_{n = 1}^{\infty} \frac{\left(n + \sqrt n\right)^n}{(2n^2 + n)^{\frac{n}{2}}}. \)

 • Varianta 6

  \(\displaystyle \sum_{n=1}^{\infty}\left(\sqrt[n]{n}-1\right)^n \).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze