Podílové kritérium

Úloha číslo: 2909

Vyšetřete konvergenci řad

 • Varianta 1

  \(\displaystyle \sum_{n=1}^{\infty}\frac1{n!} \).

 • Varianta 2

  \(\displaystyle \sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}. \)

 • Varianta 3

  \(\displaystyle \sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{2^{n^2}}. \)

 • Varianta 4

  \(\displaystyle \sum\limits_{n=1}^{\infty} \binom{2n}n \frac{1}{5^n}. \)

 • Varianta 5

  \(\displaystyle \sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^nn!}{n^n} \).

 • Varianta 6

  \(\displaystyle \sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^nn!}{n^n} \).

 • Varianta 7

  \(\displaystyle \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n)!}{(n!)^2} \).

 • Varianta 8

  \(\displaystyle \sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^n}{(2n)!}\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze