Srovnávací kritérium - rozdíl odmocnin

Úloha číslo: 2908

Vyšetřete konvergenci řad

 • Varianta 1

  \(\displaystyle \sum_{n=1}^{\infty}\left(\sqrt{n^2+1}-\sqrt{n^2-1}\right) \).

 • Varianta 2

  \(\displaystyle \sum_{n=1}^{\infty}\left(\sqrt{n^3+1}-\sqrt{n^3-1}\right) \).

 • Varianta 3

  \(\displaystyle \sum_{n=1}^{\infty}\frac1n\left(\sqrt{n^2+1}-\sqrt{n^2-1}\right) \).

 • Varianta 4

  \(\displaystyle \sum\limits_{n=2}^{\infty} \left( \sqrt{n^3 + 1} - \sqrt{n^3 - 3} \right). \)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze