Srovnávací kritérium

Úloha číslo: 2907

Vyšetřete konvergenci řad

 • Varianta 1

  \(\displaystyle \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n+1} \)

 • Varianta 2

  \(\displaystyle \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2} \)

 • Varianta 3

  \(\displaystyle \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2-4n+5} \).

 • Varianta 4

  \(\displaystyle \sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n^2+3n+4}{2n^2+5} \)

 • Varianta 5

  \(\displaystyle \sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n^2+3n+4}{(2n^2+5)^2} \)

 • Varianta 6

  \(\displaystyle \sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2 + 1}{n^3} \).

 • Varianta 7

  \(\displaystyle \sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{n^3 - 1}{n^4 + n^2}. \)

 • Varianta 8

  \(\displaystyle \sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{6^n + 7^n}{8^n - 2^n}. \)

 • Varianta 9

  \(\displaystyle \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+1)\sqrt{n+2}} \)

 • Varianta 10

  \(\displaystyle \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2n+1}\sqrt{2n+3}} \)

 • Varianta 11

  \(\displaystyle \sum\limits_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\root 5 \of{n^4 + n} \root 3 \of{n-2}}. \)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze