Divergentní řady

Úloha číslo: 2905

Proč divergují následující řady?

  • Varianta 1

    \(\displaystyle \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\ . \)

  • Varianta 2

    \(\displaystyle \sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{\sqrt{n^2+1}} \)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze