Součet řady

Úloha číslo: 2897

Za použití \(\displaystyle \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}n=\ln 2 \) a \(\displaystyle \sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n}{n!}=e^a \) určete součet řad

  • Varianta 1

    \(\displaystyle \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n(n+1)} \)

  • Varianta 2

    \(\displaystyle \sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{n!} \)

  • Varianta 3

    \(\displaystyle \sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n(n+1)}{n!} \)

Obtížnost: Středně těžká úloha
Úloha vyžadující neobvyklý trik nebo nápad
En translation
	Zaslat komentář k úloze