Řady jako limity

Úloha číslo: 2894

Určete limity

 • Varianta 1

  \(\displaystyle \lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sum_{k=1}^n k}{n+2}-\frac{n}2\right) \).

 • Varianta 2

  \(\displaystyle \lim_{n\to\infty}\frac1{n^4}\sum_{k=1}^n k^3 \).

 • Varianta 3

  \(\displaystyle \lim_{n\to\infty}\frac1{n^2}\sum_{k=1}^n \lfloor xk\rfloor \) v závislosti na reálném parametru \(x\).

 • Varianta 4

  \(\displaystyle \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^n\frac{1}{k(k+1)}. \)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze