Jednoduché řady

Úloha číslo: 2893

Spočítejte následující limity.

  • Varianta 1

    \(\displaystyle \lim_{n\to\infty} \frac{1+2+…+n}{n^2}\)

  • Varianta 2

    \(\displaystyle \lim_{n\to\infty} \frac{1^2+2^2+…+n^2}{n^3}\)

  • Varianta 3

    \(\displaystyle \lim_{n\to\infty}\left(\frac1{2}+\frac1{3}+\frac1{2^2}+\frac1{3^2}+\frac1{2^3}+\frac1{3^3}+…+\frac1{2^n}+\frac1{3^n}\right) \)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze