Rekurentní posloupnosti

Úloha číslo: 2845

Ukažte, že následující rekurentně zadané posloupnosti \(\{a_n\}\) mají limity a spočítejte je.

 • Varianta 1

  \(a_1=\sqrt c\), kde \(c\) je kladné reálné číslo, a \(a_{n+1}=\sqrt{a_n+c}\).

 • Varianta 2

  \(a_1=0\) a \(a_{n+1}=a_n+\frac12 (x-a_n)^2\), pro \(0\le x \le 1\).

 • Varianta 3

  \(a_1=\sqrt{2}\) a \(a_{n+1}=\sqrt{2-a_n}\).

 • Varianta 4

  \(a_1=1\) a \(a_{n+1}=\frac1{1+a_n}\)

 • Varianta 5

  \(a_1= c\), kde \(c\) je kladné reálné číslo, a \(\displaystyle a_{n+1}=\frac12\left(a_n+\frac2{a_n}\right)\).

Obtížnost: Obtížná úloha
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze