Limity s parametry v exponentu

Úloha číslo: 2843

Určete limity v závislosti na parametrech \(k,l\in\mathbb N\):

  • Varianta 1

    \(\displaystyle \lim_{n\to\infty} \frac{n^k-(n-1)^l}{n^k+n^l}\)

  • Varianta 2

    \(\displaystyle \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^k+(-n)^l}{(n-1)^k-n^l}\)

Obtížnost: Obtížná úloha
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze