Limity n-tých mocnin

Úloha číslo: 2842

Nalezněte limity

 • Varianta 1

  \(\displaystyle \lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{2}n\right)^n\)

 • Varianta 2

  \(\displaystyle \lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{1}n\right)^{3n}\)

 • Varianta 3

  \(\displaystyle \lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{1}{n^2}\right)^n\)

 • Varianta 4

  \(\displaystyle \lim_{n\to\infty} \left(1-\frac{3}n\right)^n\)

 • Varianta 5

  \(\displaystyle \lim_{n\to\infty} \left(\frac{n+2}{n+5}\right)^{n+7}\)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze