Limity s parametry

Úloha číslo: 2838

V závislosti na parametrech určete následující limity

  • Varianta 1

    \(\displaystyle \lim_{n\to\infty}a^n \), kde \(a>0\) je zadané reálné číslo.

  • Varianta 2

    \(\displaystyle \lim_{n\to\infty}\frac{1+a+a^2+…+a^n}{1+b+b^2+…+b^n}, \) kde \(0<a<1\) a \(0<b<1\) jsou zadaná reálná čísla.

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze