Aritmetika limit

Úloha číslo: 2835

Spočítejte následující limity.

 • Varianta 1

  \(\displaystyle \lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{n+2}\)

 • Varianta 2

  \(\displaystyle \lim_{n\to\infty} \left(4+\frac1n+\frac3{n^2-2n}\right)\left(5-\frac1{n^2}\right)\)

 • Varianta 3

  \(\displaystyle \lim_{n\to\infty} \frac{3n^2+5n}{-n^2+4n}\)

 • Varianta 4

  \(\displaystyle \lim_{n\to\infty} \frac{2n^2+n-3}{n^3-1}\)

 • Varianta 5

  \(\displaystyle \lim_{n\to\infty} \frac{2n^3+6n}{n^3-7n+7}\)

 • Varianta 6

  \(\displaystyle \lim_{n\to\infty} \frac{n^3-1}{2n^2+n-3}\)

 • Varianta 7

  \(\displaystyle \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt n}{n^3+1}\)

 • Varianta 8

  \(\displaystyle \lim_{n\to\infty} \frac{(2n-3)^{20}(3n+2)^{30}}{(2n+1)^{50}}\)

 • Varianta 9

  \(\displaystyle \lim_{n\to\infty} \frac{3^n+5^n+10^n}{-2^{n+1}+5^{n+1}+10^{n+1}}\)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze