Alternující a konstantní posloupnosti

Úloha číslo: 2834

Spočítejte následující limity nebo dokažte, že neexistují.

 • Varianta 1

  \(\displaystyle \lim_{n\to\infty} (-1)^n\)

 • Varianta 2

  \(\displaystyle \lim_{n\to\infty} \cos(-1)^n\)

 • Varianta 3

  \(\displaystyle \lim_{n\to\infty} (-1)^{n!}\)

 • Varianta 4

  \(\displaystyle \lim_{n\to\infty} \frac{(-1)^n}n\)

 • Varianta 5

  \(\displaystyle \lim_{n\to\infty} \cos\left(\frac{n\pi}4\right)\)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze