Tvrzení o limitách

Úloha číslo: 2833

Rozhodněte, zdali platí následující tvrzení. Pokud platí, dokažte je. Neplatí-li, nejprve je vyvraťte a poté se je pokuste opravit tak, aby platila (jde-li to).

 • Varianta 1

  \(\displaystyle \lim_{n\to \infty} a_n= a \Longleftrightarrow \lim_{n\to \infty} a_{n+1}=a \)

 • Varianta 2

  \(\displaystyle \lim_{n\to \infty} a_n= a \Longleftrightarrow \lim_{n\to \infty} a_{2n}=a \)

 • Varianta 3

  \(\displaystyle (\exists n_0\in \mathbb N\ \forall n\ge n_0: a_n \le b_n) \Longrightarrow \lim_{n\to \infty} a_n \le \lim_{n\to \infty} b_n \)

 • Varianta 4

  \(\displaystyle (\exists n_0\in \mathbb N\ \forall n\ge n_0: a_n < b_n) \Longrightarrow \lim_{n\to \infty} a_n < \lim_{n\to \infty} b_n \)

 • Varianta 5

  \(\displaystyle \lim_{n\to \infty} a_n < \lim_{n\to \infty} b_n \Longrightarrow (\exists n_0\in \mathbb N\ \forall n\ge n_0: a_n < b_n) \)

 • Varianta 6

  \(\displaystyle \lim_{n\to \infty} a_n =a \Longleftrightarrow \lim_{n\to \infty} b_n =a \)

  pro posloupnost \(b_n\) danou předpisem \(b_{2n-1}=a_n\), \(b_{2n}=0\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze