Limita dle definice

Úloha číslo: 2832

Podle definice určete limitu posloupnosti

 • Varianta 1

  \(\displaystyle \left\{ \frac1{n} \right\}_{n=1}^\infty\)

 • Varianta 2

  \(\displaystyle \left\{ \frac1{\sqrt{n}} \right\}_{n=1}^\infty\)

 • Varianta 3

  \(\displaystyle \left\{ \log n \right\}_{n=1}^\infty\)

 • Varianta 4

  \(\displaystyle \left\{ \frac1{1+n^2} \right\}_{n=1}^\infty\)

 • Varianta 5

  \(\displaystyle \left\{ \frac{n+1}{n+2} \right\}_{n=1}^\infty\)

 • Varianta 6

  \(\displaystyle \left\{ \sqrt[n]{a}\right\}_{n=1}^\infty\), kde \(a\) je kladné reálné číslo.

 • Varianta 7

  \(\displaystyle \left\{ \sin \frac1n\right\}_{n=1}^\infty\).

Obtížnost: Středně těžká úloha
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze