Monotonní posloupnosti

Úloha číslo: 2831

Rozhodněte, zdali jsou následující posloupnosti monotonní a pokud ano, určete, jestli jsou rostoucí, klesající, neklesající nebo nerostoucí.

 • Varianta 1

  \(\left\{ 2n+(-1)^n \right\}_{n=1}^\infty\)

 • Varianta 2

  \(\displaystyle \left\{ \frac1{1+n^2} \right\}_{n=1}^\infty\)

 • Varianta 3

  \(\displaystyle \left\{ \frac{n+1}{n+2} \right\}_{n=1}^\infty\)

 • Varianta 4

  \(\displaystyle \left\{ \frac{n+1}{\sqrt{n^2+2n-2}} \right\}_{n=1}^\infty\)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze