Iracoinální čísla jsou hustá

Úloha číslo: 2823

Dokažte, že množina iracionálních čísel je hustá v množině reálných čísel, tedy že na každém neprázdném otevřeném intervalu lze najít iracionální číslo. Můžete využívat skutečnost, že množina racionálních čísel je hustá v reálných číslech.

  • Řešení

    Úlohu stačí vyřešit na omezeném intervalu \((a,b)\), protože každý neomezený interval obsahuje omezený podinterval. Využijeme-li hustotu racionálních čísel, dostaneme, že na intervalu \((a - \sqrt 2, b - \sqrt 2)\) leží racionální číslo \(q\). Potom \(q + \sqrt 2\) je iracionální číslo na intervalu \((a, b)\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze