infimum zdola omezené podmnožiny reálných čís

Úloha číslo: 2822

Nechť \(M\) je zdola omezená posloupnost reálných čísel. Dokažte, že má (reálné) infimum. (Můžete využívat existenci suprema pro shora omezené množiny.)

  • Řešení

    Množina \(-M := \{-x \colon x \in M\}\) je shora omezená, tedy má supremum \(s\). Potom \(-s\) je infimum množiny \(M\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze