Množinové operace

Úloha číslo: 2818

Pro neprázdné a shora i zdola omezené množiny reálných čísel \(A\) a \(B\), se pokuste vyjádřit co nejpřesněji suprema a infima následujících množin pomocí suprem a infim množin \(A\) a \(B\).

 • Varianta 1

  \(A\cup B\)

 • Varianta 2

  \(A\cap B\), za předpokladu, že tento průnik je neprázdný.

 • Varianta 3

  \(A\setminus B\), za předpokladu, že tento rozdíl je neprázdný.

 • Varianta 4

  \(\ominus A\) pro operaci \(\ominus\) definovanou jako \(\ominus A=\{-a: a\in A\}\)

 • Varianta 5

  \(A\oplus B\) pro operaci \(\oplus\) definovanou jako \(A\oplus B=\{a+b: a\in A,\ b\in B\}\)

Obtížnost: Středně těžká úloha
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze